Մենթորի էջ

Մենթոր ուսուցիչներ. նշանակման, գործունեության կարգ

Մենթորական աշխատանքի նախագիծ

Մենթորական աշխատանքը իրականացվում է և՛ առկա՝ փոխադարձ դասալսումների, քննարկումների ձևով, և՛առցանց՝ բլոգային աշխատանքին հետևելով, տարբեր հարցեր քննարկելով, մանկավարժական նյութեր ուղարկելով և այլն:

 1. Մեթոդական աշխատանք

Իմ դասալսումը փորձառություն անցնող դասավանդողի մոտ, քննարկումներ

Փորձառություն անցնող դասավանդողի դասալսումը իմ ուսումնական պարապմունքներին: Քննարկումներ

Մայրենիի դասավանդողների բլոգների ուսումնասիրություն

Մեթոդական դիտարկումներ: Դրանց քննարկումը դասավանդողների հետ

 1. Բլոգավարության հմտությունների զարգացում
 2. Ծրագրային քննարկումներ.
 • մայրենիի հեղինակային ծրագիր
 • նախագծային ուսուցում
 • ուսումնական օրացույց
 • ուսումնական պլան. կարգեր
 • ներքին կարգապահական կանոններ
 • ուսումնական նյութերի ստեղծում
 1. Մանկավարժական գրականության ընթերցանություն
 • «Դպիր» մանկավարժական ամսագրի ընթերցում-քննարկում:
 • Կրթահամալիրի տնօրենի բլոգից մանկավարժական մոտեցումների ընթերցում-քննարկում:
 1. Գրական ակումբի ստեղծագործությունների ընթերցում, վերլուծություն

 

Փորձառություն անցնող դասավանդողներ

Իննա Ստեփանյան
Բլոգի հղումը:

Մերի Սարգսյան
 Բլոգի հղումը: