Սովորողին տրվող պատիժն ու դրա ազդեցությունը (9.10.2018)

Այլոց փորձից

Ներկայացնում են

Լուսաբանում

Նյութերի մեծ հիմնական մասը ներկայացվել է mskh.am կայքի առաջին էջում:

Ֆեյսբուքյան տեղեկատվություն՝ Մարիետ Սիմոնյան

Մանկավարժական ակումբ՝ Մարիետ Սիմոնյան

Մանկավարժական ակումբի հանդիպումը ընթերցասրահում՝ TV mskh

Սուրհանդակ ռադիո՝ պատասխանատու՝ Հասմիկ Ղազարյան

Ֆեյսբուքյան հրապարակում՝ Արմինե Թոփչյան